606 112 100

Projekty a dotace EU

 

 

Název projektu: Pořízením nových technologií k vyšší konkurenceschopnosti firmy

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006850

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Projekt je zaměřen na pořízení moderních technologií s vyššími technickými a užitnými parametry.

Hlavním cílem projektu je zefektivnění výrobního procesu, který je za současného stavu tvořen zastaralou technologií, manuální výrobou a subdodávkami.

Specifickými cíli projektu (výsledky) jsou:

- pracovní místa

- zvýšení tržeb